Oferuję tłumaczenia ustne w następujących kombinacjach:  

  • polski – rosyjski oraz rosyjski – polski
  • polski – ukraiński oraz ukraiński – polski

Tłumaczenia ustne wykonuję podczas:

  •    Spotkań biznesowych
  •    Targów
  •    Szkoleń
  •    Wizyt zagranicznych gości
  •    Wyjazdów za granicę

Tłumaczenia ustne wykonuję w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą.


Pracowałem dla: